Laerskool Kruinpark

Ouer Gids

Ouer Gids

Leierraad

Leierraad Balkies

Doelstellings van Kruinpark Leierraad:

 • Om waardig en met ywer as verteenwoordigers en leiers van hul leiermaats te funksioneer.
 • Om Kruinpark te dien en ons skool se naam hoog te hou en uit te bou.
 • Bevordering van verhoudings tussen leerlinge onderling en leerlinge met personeel.
 • Bevordering van burgerskap, skolierskap en leierskap.
 • Bevordering van die skool se akademiese en buitemuurse program.
 • Bevordering van Christenskap.

Elke kind ontwikkel op sy of haar eie tyd en Kruinpark voorsien aan die behoeftes van die leerders deur middel van verskeie leierontwikkelingsprosesse asook leieridentifisering.

Die leierraad word gekies na afloop van ‘n veldskool, ‘n leieridentifiseringsnaweek en stemming.

Leerders kry ook van graad vyf af die geleentheid om leiers te word in die volgende aktiwiteite:

 • Coolklub
 • Koerantredaksie
 • Landsdiens
 • Media
 • Skolierpatrollie
 • Sportspanne

Skolierpatrolie

Skolierpatrollie

Kruinpark se skolierpatrollie beywer hom vir die veilige aankoms en vertrek van die Kruinparkleerders.

Drie skolierpatrolliespanne van 15 lede elk meld soggens 06:50 aan by die skool om die leerders veilig oor die straat te help. Die spanne verdaag weer 13:05 en staan tot 13:30 om te verseker dat al die leerders veilig huistoe vertrek het.

Twee leierkaptiene, drie kaptiene, onderkapteine, leiers en onderleiers neem leiding van die drie spanne.


Veiligheid

Kruinparkleerders se veiligheid geniet hoë prioriteit.

Alle besoekers moet tydens skoolure by die kantoor aanmeld. Hekke is gesluit tydens skoolure. Leerders mag die skoolterrein nie verlaat sonder dat hulle uitgeteken is nie. Nadat leerders uitgeteken is, word hulle deur die kantoorpersoneel uitgeroep.

Ouers ontvang hule kinders in die kantoor en hulle verlaat saam die terrein. Slegs ouers kan hulle kinders uitteken. Indien ander persone die leerders uitteken, moet die ouers skriftelik toestemming daarvoor gee.


Gedragskode

As ‘n leerling van Kruinpark , beloof ek:

 • Om al my talente te gebruik sodat ek kan ontwikkel tot die beste wat ek kan wees en dat ek sal saamwerk met my onderwysers, ouers en afrigters wat my daarmee help.
 • Dat ek verstaan en glo dat dit elke leerder van Kruinpark se reg is om sonder om gepla te word, te leer en geleer te word.
 • Om glad nie deel te wees van geweld, vandalisme of enige onaanvaarbare gedrag by die skool of in die publiek nie.
 • Om my maats en die skool se eiendom te respekteer en mooi daarmee te werk.
 • Om die skool se reëls na te kom en daarmee saam te stem.
 • Om Kruinpark se ouers, onderwysers, werkers en leerders te respekteer.
 • Om my werk te doen en te leer vir my toetse en eksamens.
 • Om altyd my hare en skooldrag volgens die skoolreëls te dra.
 • Om niks te steel nie.
 • Om nie gevaarlike voorwerpe en wapens skool toe te bring waarmee ek wyself of my maats kan seermaak nie.

Skooltye

Skoolure

Graad 1 - 7 : 07:30 – 13:30 Maandae - Vrydae

Klerewinkel tye:

Maandae en Donderdae: 13:00 - 14:00 Eerste Maandag van elke maand: 16:30 - 17:30


Busroete

Daar is twee busroetes wat elke oggend en elke middag teen'n billike fooi diens lewer aan ouers wat nie vervoer het vir hulle kinders nie. Geen bus van Kruinpark word bestuur deur bestuurders wat nie die nodige openbare bestuurderslisensies het nie. Leerders van Kruintjie kleuterskool ry saam met ouboet en ousus in die bus.

Kruinpark dra die veiligheid van hul leerders baie na aan die hart, daarom word leerders reg voor hulle huise op-en afgelaai.


Graad R

Wat gebeur by Graad R en wat is ons doel?

Hier by Graad R word ons lyfies sterk en ons koppies slim, ons sit nie heeldag in die klas en sing, maar geniet dit vreeslik om tydens buitespel rond te spring en hoog te klim.

Ons leer ons klankies en syfers vinnig en fluks.  Ons verf, ons teken, ons knip en ons skeur, van bang wees vir skool weet ons niks!

Vanaf die eerste dag vat Juffrou my hand met liefde vas, sy stap saam met my deur die jaar, buite en in die klas.

Ek leer om met maatjies te speel, lekkers en speelgoed te deel.

Voordat ons, ons dag begin, sit ons in ‘n kring, hou handjies vas en vra dat Jesus ons mooi oppas.

Waarlik waar!  Graad R by Laerskool Kruinpark maak jou gereed om woerts, warts deur die skool te vaar!


Graad 1

Ons skool is gevestig in en volg Christelike waardes.

Ons skool het puik, gekwalifiseerde onderwysers.

Ons gaan uit ons pad om aan elke leerder se behoeftes te voldoen.

Elke kind maak saak en word geleentheid gebied om deel te neem.

Wye verskeidenheid buitemuurs sodat daar vir elkeen iets is.

Daar word groot klem gelê op akademie.

Ons Juffrouens maak seker dat elke kindjie veilig en geliefd voel.  Elke kind word ontwikkel tot hulle volle potensiaal deur top onderrig van top onderwysers.  Elke kind is vir ons spesiaal en nie net ‘n nommer nie.  Daar vind deurlopende kommunikasie tussen onderwysers en ouers plaas.

Kruinpark is ‘n skool waar die Hoof, Mnr. Danie Heese se deur altyd oopstaan vir ouers.  U kind se welstand is vir ons belangrik!

Kruinpark bied die volgende vir u kind:
 • Puik akademiese onderrig,
 • Remediërende onderrig vir behoeftige leerders
 • Tina Cowley Leessentrum
 • Landsdiens
 • Coolclub
 • Skaak
 • Trompoppies
 • Redenaars
 • Mini Hokkie
 • Mini Netbal
 • Mini Krieket
 • Pumaki Rugby
 • Junior Koor
 • Eisteddfod
 • Atletiek
 • Landloop
Kruinpark is die skool waar elke leerder ‘n geleentheid kry om te ontwikkel!

Graad 7

Dis die laaste jaar van hul laerskoolloopbaan, maar ook die begin van hulle senior akademiese loopbaan!

Die graad 7 jaar het ‘n klomp uitdagings, maar daar is ook onvergeetlike tye wat op elke leerder wag!

Sommer met die intrapslag in 2019 word die oor die 100 graad 7’s in hul 4 registerklasse ingedeel, kry hulle boeke en ook hulle roosters.

Almal se oë rek yslik groot want nou het hulle nege vakke en nie meer net ses nie!  Ja, wat akademie betref is dit duidelik…baie harde werk lê voor!

Behalwe vir die ses vakke van graad 6 het hulle nou ook Tegnologie, EBS en SK by.  Maar ons almal weet by Kruinpark werk ons hard en speel ons ook hard!

‘n Avontuurbelaaide veldskool wag op hulle…met moontlikhede van kleilatgooi, kaskarwedrenne, ‘n hindernisbaan, ‘n nagmars, stokbrood en potjiekos maak, hope spanpret asook lekker, lawwe laatnag aande!  Pootuit gaan hulle verseker wees, maar met kosbare herinneringe wat deel sal vorm van hul onvergeetlike graad sewe jaar!

Elke graad sewe leerder kan hierdie jaar aan al die sportsoorte by Kruinpark deelneem, sodat hulle moontlik in spoggerige eerste span klere kan pronk!  Dis iets om voor te werk en om op trots te wees!

Die Eisteddfod wat elke 2 jaar aangebied word, gaan vir die graad sewes vir die laaste keer in die laerskool, die geleentheid bied om hulle kultuurtalente uit te leef in ‘n verskeidenheid afdelings!

Die graad sewe week word sommer al vroeg in die jaar op elke graad sewe se kalender aangeteken.  Hierdie week begin met aanlegtoetse en eindig gewoonlik met ‘n kleurvolle Markdag, waaraan hulle in EBW die heel jaar beplan.  Die week sal nie volledig wees sondeer die gebruiklike beroepsdag en rockshow nie!

Hoërskole kom besoek ons graad sewes ook gereeld om hulle bewus te maak van aktiwiteite by elke skool en sodat hulle ingeligte keuses kan maak t.o.v. ‘n Hoërskool!

‘n Hoogtepung vir elke graad sewe leerder by KP, is die graad sewe afskeid.  Die funksie word spesiaal vir hulle gereël sodat hulle vir oulaas saam met hulle laerskool vriende ‘n aandjie kan geniet!

Net voordat die graad sewes die skoollied vir ‘n laaste keer sing en die klok vir die laaste keer lui, is daar ‘n eindeksamen wat hulle met ywer en harde werk moet aanpak!

Graad 7 Veldskool